Magazines / Nr 06 2017

Nr 06 2017

Hoger, sneller, verder

‘Samen sterk’ is al vaker in deze kolommen voorbij gekomen. Ik kom er voor deze gelegenheid nog maar eens op terug. De volgende Romazo Branchedag komt er namelijk weer aan. ‘Samen sterk’ was en is in dat verband een belangrijk item, want de organisatiegraad van de zonweringbranche was en is onder de maat. Dat was en is een punt van zorg voor branchemanager Martin Straver van Romazo en de rest van de Romazo organisatie.

Over acyclisch investeren hebben we het op deze plek ook weleens gehad. De economie trekt aan en er wordt weer meer verdiend, meer uitgegeven en meer gebouwd. Vanzelfsprekend profiteert ook de zonweringbranche daarvan. Dan gaan dingen vanzelf en denken veel mensen niet meer na over zaken als een branchevereniging. Maar dat zou wel moeten. Er komen vast ook wel weer een keer andere tijden. Bovendien: ‘samen sterk’ is iets van alle tijden.

Op de volgende Romazo Branchedag, die op 6 november in Bussum zal plaatsvinden, wordt Romazo Garant gelanceerd. Het is een manier om het lidmaatschap van Romazo Professionals in Zonwering meer inhoud te geven. U leest erover in deze Z&R. Nog niet al te veel overigens, want de mensen van Romazo willen het u tijdens de Branchedag liever zelf vertellen. Ze hopen daarom dat zonwerend Nederland massaal naar Bussum zal komen om bij de Romazo Branchedag aanwezig te zijn.

Aan het programma – ook dat leest u in deze Z&R – zal het niet liggen. Er zijn interessante voordrachten, entertainment – de bekende illusionist Victor Mids – en een ontmoetingsplein, waar de leden van Romazo Fabrikanten en Leveranciers kleine stands hebben ingericht en waar alle gelegenheid is om met te netwerken en om ervaringen uit te wisselen. Vooral dat laatste is natuurlijk belangrijk voor een ondernemer. Het uitwisselen van ervaringen en kennis is altijd een voordeel. Ook een vorm van ‘samen sterk’.

Samenwerken om als individuele ondernemers en als branche hoger te reiken. Dat is waar we toch vaak mee bezig zijn. Hoger, sneller, verder. Het zit in de mens en in onze samenleving, die hoogst competitief is. Dan is het ook wel eens goed om een relativerend woord te horen of te lezen. Dat komt deze keer van Luc Janvier van Helioscreen die de tekst voor De Pen heeft geschreven.

Luc Janvier en Helioscreen zijn natuurlijk ook competitief, maar Janvier plaatst er een kanttekening bij. Hij pleit voor meer nadruk op duurzaamheid in plaats van op snelheid. Een nobel streven wat mij betreft, al valt het niet mee om snelle winst te combineren met langetermijndenken. Misschien moet hoger, sneller, verder wel veranderen in duurzamer, langduriger en socialer. Samen sterk kan dan een eerste stap zijn. Allemaal naar de Romazo Branchedag om die eerste stap te zetten. Ik zie u daar!

Thijs Pubben

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: