Magazines / Nr 04 2016

Nr 04 2016

Pet(markies)je af!

Het Thema Markiezen begint met twee foto’s. Een daarvan toont het pand van De Gruyter aan de Prins Hendrikstraat in Den Haag, met bij de buren een mooie markies met een reclameboodschap erop. Ik heb die foto op de site www.pietdegruyter.nl gezien. Ik weet niet meer waarom, maar ik was op zoek naar informatie over De Gruyter.

Ik ben nog uit een tijd dat er overal nog bakkers, slagers en groenteboeren te vinden waren. Excuses overigens, maar de groen­teman bestond in ons spraakgebruik niet. Ikzelf ben een slagerszoon en zat op de lagere school – de basisschool bestond ook al niet – met een stuk of drie andere slagerszonen in de klas. Maar het waren niet alleen bakkers, slagers en groenteboeren. Er waren ook ‘supermarkten’ in de binnenstad, waaronder – juist ja – De Gruyter.

De zaak was in een mooi pand op een dito locatie gevestigd, maar dat was blijkbaar normaal voor De Gruyter. De zaken hadden veelal ook luxueuze interieurs. Uiteindelijk heeft het allemaal niet geholpen, want De Gruyter heeft de moderniseringsslag in supermarktland gemist en de winkels zijn uiteindelijk in de jaren zeventig defi nitief uit het straatbeeld verdwenen.

De Gruyter is verdwenen, andere zijn gekomen – en soms ook weer verdwenen – en Appie Heyn is natuurlijk gebleven. Zo is het in de supermarktwereld en zo is het ook in de zonwering, met de markies als het ‘blijvertje’. Het is toch wel bijzonder dat deze ‘ouderwetse’ zonwering het in deze moderne tijd nog steeds zo goed doet. Pet(markies)je af! Voor de goede orde: Schoenma­gazijn Joh. Wassenaar, de buurman op de foto van De Gruyter in Den Haag, is er wel nog. Zou de markies er iets mee te maken hebben?

Pet(markies)je af ook voor de inzenders voor de Z&R Product of the Year Award 2016. Zij halen met hun inzendingen – zonder uitschieters naar boven of naar beneden – een gemiddeld hoog niveau. In deze Z&R leest u er alles over. De jury heeft uit de ruim twintig inzendingen vijf genomineerden gekozen die in een tweede ronde gaan uitmaken wie de uiteindelijke winnaar van de prestigieuze award wordt. De vijf gelukkigen stellen zich in deze Z&R voor.

In deze Z&R ook aandacht voor het nieuwe EPI­label dat Romazo heeft bedacht. Als het aan de branchevereniging ligt, krijgt elk zonweringproduct straks zo’n label, net als een koelkast of een wasmachine. De consument kan dan in een oogopslag zien wat het effect van een bepaalde zonwering is op het energieverbruik. Groen betekent veel besparing, rood minder. Als alle voorspel­lingen uitkomen, moet het voor de branche een sterke marketingtool worden. Dat zou mooi zijn.

Stefan Bakker, mede­eigenaar van Ambiance Jaleco­Havaro en Ambiance Lommel (België), die deze keer De Pen ter hand heeft genomen, maakt ook gewag van het EPI­label. Hij ziet het als een van de instrumenten waarmee de professionele zonwerings­pecialist zich kan – moet – onderscheiden.

Kortom, genoeg te lezen weer. En als deze Z&R uit is, vol spanning wachten op de volgende, want wie wint de Z&R Product of the Year Award 2016?!

Thijs Pubben

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: