Magazines / Nr 03 2019

Nr 03 2019

Meteorietinslag

Ook wel eens ’s nachts wakker gehouden door een mug? De hele slaapkamer afgezocht, maar de kwelgeest blijkt niet te vinden. Als je dan net weer wegzakt, bij de 47ste poging om in slaap te vallen: zzzzzzzz… Ik wil daar verder niks mee zeggen, maar het zijn de vrouwtjesmuggen die ons zoveel last bezorgen. Zij hebben (ons) bloed nodig om weer een nieuwe generatie lastpakken in de lucht – en in onze slaapkamers – te brengen. Terwijl wij hun bloed wel kunnen drinken!

Als je net zo’n nacht met zo’n mug achter de rug hebt, heb je waarschijnlijk weinig op met het behoud van insecten. Toch is dat een gevoelig thema aan het worden. Er verdwijnt steeds meer natuur en landbouwgronden verschralen, met soortenarmoede in natuur en buitengebieden als gevolg. Vanzelfsprekend lijden ook de insecten daaronder. Met uitzondering van de muggen dan.

Zelfs specialisten in insectenwering waarschuwen – ook in deze Z&R – voor de teruglopende aantallen insecten. Het verwijt van eigenbelang ligt dan al snel op de loer, maar dat lijkt me toch niet helemaal terecht. Insecten zijn immers enorm belangrijk, en niet alleen om ze te kunnen weren. Zo zijn ze heel belangrijk voor de land- en tuinbouw, waar ze bijvoorbeeld voor het bestuiven van gewassen zorgen. Maar ook voor ons hele ecosysteem.

Neem de zwaluw. Een mooi zangvogeltje dat leeft en nestelt in de nabijheid van de mens. Een zwaluw die door de lucht scheert, vinden we allemaal prachtig. Bovendien steekt het beest ons niet en houdt het ons ook niet uit de slaap. Addertje onder het gras is dat het diertje leeft van vliegende insecten: hij scheert niet voor niks zo mooi door de lucht! Dus zonder insecten geen zwaluw. Zo hangt alles in de natuur met elkaar samen. Beïnvloed je het één, dan heeft dat consequenties voor het ánder. Het lijkt het gewone (bedrijfs)leven wel!

Nog een overeenkomst: ontwikkelingen in de natuur zijn meestal evolutionair. Dat wil zeggen dat ze geleidelijk verlopen en veel tijd kosten. Zo gaat de productontwikkeling in de zonwering op het moment ook. Z&R 3 is traditioneel het nummer van Z&R Product of the Year Award. ‘In between’ beurzen is er traditioneel weinig nieuws. Bovendien weinig groot nieuws. Ook dit jaar weer: mooie, goed doordachte producten, maar veelal voortbordurend op wat er al is.

Maar er is hoop. De evolutionaire natuur laat soms ook revolutionaire ontwikkelingen zien. Zoals 65 miljoen jaar geleden toen een meteorietinslag een einde maakte aan het tijdperk van de dinosauriërs. Raad eens wie toen overleefden: de insecten! En de vliegende dinosauriërs, waar ook de zwaluw van afstamt. Op zo’n meteorietinslag wacht de jury van de Z&R Product of the Year Award. Maar dan zonder al dat uitsterven…

Thijs Pubben

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: