Magazines / Nr 02 2017

Nr 02 2017

BENG!

De schoonvader van een vriend van mij loste elk mechanisch probleem op met zijn hamer: BENG! Hij was niet zo van het fijne werk. Geef er maar een stevige klap met de hamer op of tegen, dan komt het vanzelf wel goed, was zijn gedachtegang. Soms wel, maar u kunt zich voorstellen dat er ook wel eens klussen voorbijkwamen waar zijn profiel minder geschikt voor was. Sommige problemen lenen zich er nu eenmaal beter voor om met zachte hand te worden opgelost.

Maar soms is een BENG! de beste oplossing. Voor mijn puberende zoon bijvoorbeeld. Er zijn van die dagen, dan zal hij niet rusten voordat hij een stevige stoeipartij heeft uitgelokt, waarin het hard tegen hard moet gaan. Dan moeten er klappen worden uitgedeeld, anders vindt hij er niks aan. BENG! BENG!

HR-zonwering heeft ook een BENG! nodig. Het initiatief voor hoogrendementszonwering is in 2011-12 genomen door branchevereniging Romazo. Het toenmalige SP-kamerlid Paulus Jansen zag het concept helemaal zitten. Bij de lancering sprak hij over een ‘gouden kans’ voor de zonweringbranche. Zo’n veertig procent van ons energieverbruik komt immers voor rekening van de bebouwde omgeving. Als je met zonwering kunt besparen op koel- of verwarmingsenergie, kan dat een substantiële bijdrage leveren aan het terugdringen van ons energieverbruik en daarmee zorgdragen voor een gunstigere CO2-footprint.

HR-zonwering is tot nu toe echter nog niet doorgebroken. Zonweringspecialisten – op een enkeling na – hebben zich er niet in verdiept of zijn er niet voor gevallen. De consument is er eigenlijk nooit mee in contact gekomen en heeft er daarom niet naar gevraagd. Onbekend maakt onbemind. Misschien moet de schoonvader van mijn vriend er maar eens aan te pas komen. Misschien is een stevige BENG nodig om HR-zonwering nieuw leven in te blazen.

Dat zou warempel best wel eens zo kunnen zijn, al lijkt die BENG uit een heel andere hoek te komen… BENG staat namelijk voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal zijn: BENG! Wat dat inhoudt, staat in deze Z&R te lezen. Om aan de eisen van BENG te kunnen voldoen – het zijn Europese eisen dus we kunnen er niet onderuit – zullen door architecten en andere bouwprofessionals alle zeilen moeten worden bijgezet.

Niet in de laatste plaats omdat er bij BENG niet kan worden gecompenseerd. Dat kon bij de EPC nog wel. Een lagere score hier, kon met een hogere daar worden gecompenseerd. Maar bij BENG kan dat niet. Er zijn drie BENGS – BENG-1, -2 en -3 – en voor allemaal moet de norm worden gehaald. Dus zonweringspecialisten van Nederland, haal de oude Z&R’s uit de kast en lees de artikelen over HR-zonwering er op na, neem contact op met Romazo, en met uw leveranciers natuurlijk, want een intelligent bestuurbare zonwering zal straks waarschijnlijk hard nodig zijn om aan de BENG-eisen te voldoen.

De gouden kans van Paulus Jansen uit 2012 hebben we als zonweringbranche niet gegrepen. Het blijkt gelukkig niet de laatste te zijn geweest, want BENG geeft ons een herkansing. Laten we er nu wel voor gaan. BENG!

Thijs Pubben

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: