Martin Straver
04:40
17-07-2018

Martin Straver neemt Afscheid van Romazo

‘Zonwering staat op de kaart’

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd loopt het dienstverband van Martin Straver bij de Metaalunie af. Dat betekent automatisch dat hij afzwaait als branchemanager van Romazo, de branchevereniging van de zonweringsector. Meer dan een decennium was hij het gezicht van Romazo, waarvoor hij zich tot de laatste dag met hart en ziel heeft ingezet. Een afscheidsinterview. 

Blij dat het nu bijna voorbij is of vindt u het ook wel jammer?
“En, en. Dat het nu weer beter gaat met de branche is een mooie afsluiting van een bewogen periode. Toen ik in 2007 aantrad, was de branche booming. We zijn vervolgens door een diep dal gegaan, maar vanaf 2014, 2015 gaat het weer beter en 2018 lijkt een topjaar te worden. Daarmee is na elf jaar de cirkel rond.” 

U kwam niet uit de zonweringbranche. Wat was uw achtergrond?
“Eerst heb ik 28 jaar in de modebranche gewerkt in allerlei commerciële functies. Bij retail-serviceorganisatie Euretco – actief in de branches wonen, mode, sport, doe-het-zelf en media – heb ik voor het eerst kennisgemaakt met een ledenorganisatie, ervaring die ik later bij Romazo natuurlijk goed kon gebruiken. Na de textiel ben ik nog een tijdje commercieel manager bij Combifoto geweest en consultant voor retailadviesbureau Retail Management Center en voor Door. Daarna ben ik bij Romazo in dienst getreden. Met een behoorlijke ervaring dus!” 

Wat trof u aan? Is de zonweringbranche vergelijkbaar met de branches waarin u eerder actief was?
“De zonweringbranche heeft nog veel ambachtelijke aspecten, de ondernemers zijn vaak techniek-gedreven. Een typisch kenmerk van de branche is natuurlijk ook de lage aankoopfrequentie. Heel anders dus dan de branches waar ik voorheen actief was. Maar commerciële, marketing- en retailprincipes zijn – eventueel met aanpassingen – natuurlijk universeel inzetbaar.” 

Martin Straver

Aanvankelijk waren er een aantal vette jaren voor de zonweringbranche, maar enkele jaren na uw aantreden brak de economische crisis uit. Wat was de invloed op de branche?
“Er was geen geld meer voor investeringen, want dertig procent van de omzet van de branche verdampte in die periode. Er was niet genoeg geld voor opleidingen of om Romazo in de markt te zetten. Het was moeilijk. De grote uitdaging voor mij en het bestuur in die tijd was om de continuïteit van Romazo te waarborgen. Dat is gelukt.” 

“Nu staat Romazo er goed voor. Het aantal leden onder de zonweringdealers van Nederland neemt voorzichtig toe en door Romazo Garant groeit onze naamsbekendheid onder het grote publiek. Allemaal nog niet genoeg, maar toch…” 

Hoe staat de branche er nu voor? Worden de omzetcijfers van 2007 alweer gehaald?
“Omzet-technisch is de branche gezond en ik verwacht dat de omzetcijfers van 2007 dit jaar weer gehaald gaan worden. Bedrijven krijgen daardoor weer wat vet op de botten, nadat ze in de crisisjaren hebben ingeteerd. Belangrijk is ook dat het consumentenvertrouwen weer stijgt en dat het ook in de komende jaren hoog zal blijven.” 

“Een punt van zorg is wat mij betreft het tekort aan technisch personeel. Daardoor kan de groei op termijn worden belemmerd. Het is een structureel probleem – breder dan alleen de zonweringbranche – dat ook structureel moet worden aangepakt. Misschien is voor de zonweringbranche de combinatie met andere seizoensgebonden branches een optie, zodat technische mensen het hele jaar door effectief kunnen worden ingezet.” 

“Een positief punt is de Smart Solar Shading campagne die door ES-SO gelanceerd gaat worden en die zowel fabrikanten als vakhandel aantrekkelijke promotiekansen voor zonwering biedt. Als deze campagne tenminste zowel Europees als landelijk door de branche wordt opgepakt.” 

Een steeds weer terugkerend thema bij vergaderingen van Romazo, branchedagen enzovoort was het verhogen van de organisatiegraad van de zonweringbranche. Dat was en lijkt nog steeds erg moeilijk te zijn. Waar komt dat door?
“De lage organisatiegraad van de zonweringbranche is en blijft voor mij een raadsel. In de meeste andere branches is dat substantieel beter: boven de vijftig procent, terwijl wij onder de vijf en twintig scoren. Redenen zijn moeilijk aan te geven. Misschien willen dealers direct resultaat van hun lidmaatschap zien. Maar we zijn geen marketingorganisatie. Voor verhoging van hun omzet zijn dealers zelf verantwoordelijk. De belangrijkste taak van Romazo is belangenbehartiging. Wij moeten ervoor zorgen dat de branche op de belangrijke plaatsen op de radar blijft, bijvoorbeeld bij alles en iedereen die zich bezighoudt met BENG, bijna energieneutraal bouwen. Het is van levensbelang dat de zonweringbranche op dat soort podia blijft meepraten. Maar de winst daarvan is niet meteen in euro’s uit te drukken.” 

Kunt u aangeven wat er in uw periode  als branchemanager door Romazo zoal in gang is gezet?
“HR zonwering, de Romazo Branchedag en Romazo Garant zijn enkele van de belangrijke zaken die we in de afgelopen tien jaar hebben gelanceerd. Dat HR zonwering niet door de branche is opgepikt, vind ik nog steeds onbegrijpelijk en een gemiste kans. Het is zonder meer een goed concept dat veel voordelen kan bieden. De Romazo Branchedag is een groot succes gebleken. De eerste edities waren prima, hopelijk blijft dat zo.” 

En Romazo Garant. Hoe staat het daarmee?
“Romazo Garant slaat aan. Zonweringdealers zien door dit concept concreet de meerwaarde van Romazo en dat ze zich met Romazo Garant kunnen onderscheiden van de bouwmarkten en de cowboys in de branche. Praktisch alle dealerbedrijven die lid zijn van Romazo Professionals zien de meerwaarde ervan en hebben inmiddels de intentie uitgesproken mee te willen doen. Romazo Garant voldoet daarmee aan de verwachtingen.” 

Waar bent u het meest trots op?
“Het meest trots ben ik op het feit dat we er in zijn geslaagd om zonwering goed te borgen in de regelgeving. Dat is natuurlijk belangrijk voor de branche. Zonwering staat op de kaart. Hadden we niet aan tafel gezeten, maar aan de zijlijn gestaan, dan hadden anderen over ons beslist en was zonwering wellicht niet in de regelgeving meegenomen. Dat zou de branche op termijn zeker hebben teruggeworpen.” 

Martin Straver

Zonder over uw graf te willen regeren, maar wat zijn belangrijke aandachtspunten voor de branche in de komende jaren?
“Dat zijn de bekende thema’s die we – deels – al hebben besproken. Allereerst de instroom van technisch personeel. Dat is overigens voor tal van sectoren een vraagstuk, niet alleen voor de zonweringbranche. Verder de verhoging van het kennisniveau binnen de branche. Zeker als zonwering een rol moet spelen bij de energiehuishouding van een huis of gebouw, is kennis vereist. Die komt niet voor niets; daar moet de zonweringspecialist inspanningen voor doen. Ten slotte: de organisatiegraad. Samen sterk! Om als branche een vuist te kunnen blijven maken, moet de organisatiegraad omhoog: meer zonweringspecialisten moeten zich bij Romazo Professionals aansluiten. Romazo Fabrikanten en leveranciers moet zich opnieuw uitvinden. De fabrikanten en leveranciers moeten aan de lange termijn denken en weer de voortrekkersrol gaan vervullen, zoals ze dat de afgelopen jaren zo succesvol hebben gedaan.” 

Wat gaat u zelf doen na uw afscheid? Bent u gewapend tegen het zwarte gat?
“De komende tijd blijf ik nog deeltijds bij Romazo betrokken. Het bestuur heeft me gevraagd om mijn opvolger Jeroen de Roos nog enige tijd te begeleiden bij enkele gespecialiseerde dossiers, zoals NTA 8800 regelgeving en bij de afronding van een TNO-project dat BENG en WISonline omvat. NTA 8800 – Nederlandse Technische Afspraak 8800 – betreft de energieprestatie van gebouwen. Het TNO-project heeft te maken met rekenmethoden om tegemoet te komen aan de eisen die nieuwe Europese normen gaan stellen. Het zijn belangrijke dossiers voor de branche. Maar het zijn ook ingewikkelde dossiers die je niet een-twee-drie onder de knie hebt, vandaar dat ik er nog even bij betrokken blijf om Jeroen de Roos te ondersteunen. Maandag 5 november tijdens de algemene ledenvergadering van Romazo Professionals wordt dat hoofdstuk afgesloten. Dan is het klaar.” 

“Verder sta ik open voor projecten en bestuursfuncties. Mijn streven is om straks nog twee à drie dagen per week actief te zijn, om te voorkomen dat ik in dat beruchte zwarte gat ga vallen. Bezig blijven houd je geestelijk en fysiek gezond. Bovendien heb ik in de jaren een schat aan kennis en ervaring opgedaan. Daar wil ik iets mee doen.” 


Jeroen de Roos nieuwe branchemanager Romazo
Branchevereniging Romazo heeft inmiddels een opvolger voor branchemanager Martin Straver gevonden. Het is Jeroen de Roos (54), tot eind 2017 werkzaam als branchemanager bij de FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De Roos heeft daarmee ervaring met het leiding geven aan een brancheorganisatie. Uit hoofde van zijn functie bij de FME was hij tevens directeur van de Vlehan en directeur van de Stichting Witgoed. De Roos treedt per 1 juli officieel aan als branchemanager van Romazo. 

Tekst en beeld: Thijs Pubben

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Lees meer over: Martin Straver , Nieuws , romazo , Zonwering

Z&R Online partners

Serge FerrariOnverwacht bezoek