AVZ-groep
03:21
12-04-2017

Eenheid in verscheidenheid voor de AVZ-groep

Het is geen geheim dat de bedrijven uit de AVZ-Groep – AVZ, Smits Rolluiken en Zonwering, SunStock en Hylas – een prominente plaats innemen binnen het zonweringlandschap in Nederland, België en zelfs daarbuiten. Desondanks was er nogal eens verwarring, want alle deelnemende bedrijven en hun afdelingen en merken hadden allemaal hun eigen logo’s, huisstijl en uitstraling. Om voor eens en altijd eenheid in de verscheidenheid te scheppen, gaat dat nu veranderen.

“Behalve de vier genoemde bedrijven, telt de AVZ-Groep met Reflex, AIB, ZTB, SunPoint en Caralu ook nog vijf afdelingen en met Aurora®, SolidScreen®, Cubola® en Tibelly® vier afzonderlijke merken”, licht Rinus Terhoeve, CEO van de AVZ-Groep, toe. “Dat leidt tot verwarring, die we nu gaan wegnemen met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Die maken visueel duidelijk dat alle bedrijven, afdelingen en merken verwant zijn en tot de AVZ-Groep behoren.”

De veelzijdigheid van de AVZ-Groep, vertaald in een logo
Alle bedrijven binnen de groep hebben een eigen specialisatie, met als gemene delers de zon en aluminium profielen. “Het nieuwe logo is dan ook een verbeelding van zonnestralen en de vormgeving van aluminium profielen, dat perfect aansluit bij onze kernactiviteiten. Ieder bedrijf en afdeling heeft een kenmerkende steunkleur, ter behoud van de eigen identiteit en herkenbaarheid”, aldus Terhoeve.

De nieuwe huisstijl vertaalt zich niet alleen in een nieuw logo, maar ook in een nieuwe uitstraling. Daarbij kan worden gedacht aan nieuw briefpapier en enveloppen, nieuwe productbrochures, nieuwe bedrijfskleding en nieuwe websites voor AVZ, Smits Rolluiken en Zonwering en SunStock.

Not just a pretty face!
De nieuwe huisstijl – hoe belangrijk ook – is voor de AVZ-Groep geen doel op zich. Het is een onderdeel van een alomvattend plan om de groep in al zijn facetten beter, sterker en toekomstbestendiger te maken. Alleen een ‘pretty face’ is dan niet voldoende. Een ervaren CEO als Rinus Terhoeve is zich daar terdege van bewust. “We willen de samenwerking tussen de bedrijven en afdelingen van de groep intensiveren om onze klanten in de toekomst nog beter te kunnen bedienen.”

AVZ-groep

Binnen de bedrijven en afdelingen van de AVZ-Groep is enorm veel kennis en expertise gebundeld, constateert Terhoeve. “Door een hechte samenwerking kunnen ze elkaar aanvullen en versterken.” AVZ en SunStock als leveranciers van lengtematerialen, onderdelen en componenten, Smits Rolluiken en Zonwering als leverancier van kant-en-klare producten voor dealers die niet zelf assembleren of die in drukke tijden hun producten liever geassembleerd bestellen en Hylas in voor het confectioneren van zonwering- en screendoeken. De eenheid in vorm en uitstraling symboliseert dus een toenemende samenwerking en daarmee een verbetering van de dienstverlening.

“Om dit allemaal mogelijk te maken, zijn we met een heel pakket aan verbeteringen bezig”, geeft Terhoeve aan. Zo worden logistieke processen gestroomlijnd om sneller te kunnen opereren en is de AVZ-Groep bezig met een ingrijpende vernieuwing van de ict-omgeving. Eind maart moet alles klaar zijn, voordat het nieuwe zonweringseizoen losbarst.     υ

Productontwikkeling is een ander speerpunt. AVZ heeft vier mensen in dienst die over een eigen testruimte kunnen beschikken. Bij de productontwikkeling wordt nauw samengewerkt met TÜV Nederland op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en certificering. “We zijn ons zeer bewust van de aandacht die het buitenleven tegenwoordig heeft en zullen ook daar zeker op inspelen”, stelt Terhoeve vast. Overigens realiseert men zich bij de AVZ-Groep dat nieuwe soorten zonwering niet zomaar voor het oprapen liggen. Een belangrijk accent zal dan ook liggen op het verder ontwikkelen en verbeteren van bestaande producten.

Speciale aandacht vraagt AVZ voor de bewerkingsafdeling AIB. AIB kan diverse mechanische bewerkingen voor klanten uitvoeren, zoals zagen, boren, frezen, stansen, op maat maken enzovoorts. Klanten kunnen er ook aankloppen voor speciale maatwerkproducten, bijvoorbeeld speciale muursteunen, hulpstukken om producten te koppelen enzovoorts, enzovoorts. Kleur is weer een ander verhaal. AVZ kan anodiseren op kleur, borstelen en anodiseren om een rvs-look te verkrijgen of moffelen in elke door de klant gewenste RAL kleur.

“Behalve op productgebied werken wij ook aan verbetermogelijkheden op andere terreinen, bijvoorbeeld in de vorm van marketingondersteuning”, aldus Terhoeve. “Individuele zonweringspecialisten kunnen daardoor tegen relatief geringe kosten over professionele marketingtools beschikken, zoals foldermateriaal en advertenties. Dat zou lastiger en duurder zijn als ze dat allemaal zelf zouden moeten doen.”

Horizonverbreding
Behalve in Nederland en België, wil AVZ ook actiever worden in landen als Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Scandinavische landen en zelfs de VS. “Screens – vooral de SolidScreen® – zijn inmiddels een groot succes in het buitenland”, constateert Terhoeve met tevredenheid. Hij voorziet grote (vervangings)mogelijkheden in Duitstalige landen, waar nog veel buitenjaloezieën worden gebruikt. Of in de VS, waar enorm veel energie wordt gebruikt om gebouwen te koelen, al is die markt voor een Europees bedrijf natuurlijk niet zo gemakkelijk te benaderen.

Daarnaast is ook de vrijstaande, kubistisch vormgegeven terrasoverkapping Cubola® een succes in het buitenland. Terhoeve ziet voor deze overkapping bijvoorbeeld ook mogelijkheden in de VS waar veel in hout wordt gebouwd: “Houten gevels kunnen geen zonnescherm dragen. Een zelfdragende oplossing als de Cubola® is dan ideaal.”

AVZ-Groep

Optimisme voor de toekomst
Binnen de wereldomvattende CRH-Groep, waar de AVZ-Groep deel van uitmaakt, kan kennisuitwisseling eveneens voor veel meerwaarde zorgen, constateert Terhoeve. Daarom is recent voor een andere aanpak gekozen die veel voordelen biedt. De bedrijven van de CRH-Groep blijven zelfstandig en hun eigen beleid voeren, maar met een toenemende aandacht voor samenwerking en kruisbestuiving om van elkaar te leren en elkaar te versterken, ook waar het bedrijven betreft die in verschillende branches actief zijn. “Dat is voor iedereen verrijkend”, aldus Terhoeve, “omdat iedereen van iedereen kan leren, want binnen de CRH-Groep is natuurlijk enorm veel kennis en expertise aanwezig die branche-overstijgend kan worden gebruikt.”

De AVZ-Groep heeft de afgelopen periode veel projecten gedaan of is die nog aan het doen, zichtbaar – zoals de nieuwe huisstijl, Alulux en de nieuwe Tibelly® collectie – als onzichtbaar – zoals de vernieuwing van de ict-omgeving. “Daar zijn we erg druk mee geweest”, concludeert Rinus Terhoeve. “Vanaf nu zullen de bedrijven en afdelingen van de AVZ-Groep en onze klanten daar de vruchten van gaan plukken. Daar ben ik vast van overtuigd!”

Tekst: Thijs Pubben   Foto’s: Manola van Leeuwe (Fotografie+), AVZ-Groep 

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Z&R Online partners

Nieuwe website HAROLBENG