Vanaf 2021 wordt de R+T van maandag tot en met vrijdag gehouden

In oktober is de adviesraad van de R+T bij elkaar gekomen om de resultaten van de R+T 2018 in Stuttgart te bespreken. Met 1.025 exposanten en 65.603 bezoekers uit 149 landen liet de R+T opnieuw een resultaatverbetering zien. De exposanten hebben de R+T 2018 gemiddeld met een 1,9 gewaardeerd (Duitse waarderingsmethode: 1 is zeer goed, 2 is goed), wat overeenkomt met de bezoekerswaardering die op 1,8 uitkwam.

Wens van de exposanten
Bij analyse van de bezoekersaantallen per dag heeft de organisatie een duidelijke structuur vastgesteld: de meeste professionele bezoekers komen op de doordeweekse dagen. Samen met de adviesraad heeft de beursorganisatie onder leiding van Sebastian Schmid, afdelingshoofd Technologiebeurzen bij Messe Stuttgart, daarom besloten om de beurs in 2021 van maandag tot en met vrijdag te organiseren, om precies te zijn van 22 tot en met 26 februari 2021. “We plannen de beurs vóór en mét de branche”, aldus Schmid. “De adviesraad heeft een verzoek om de beursdagen te veranderen bij ons neergelegd. Zij hebben zich daarbij mede gebaseerd op de wensen van de exposanten, die bij een enquête in juli 2018 naar voren zijn gekomen. In goed overleg hebben we besloten om dat verzoek te honoreren. Door de verandering hopen we op een toename en ook op een betere verdeling van de bezoekers over de week.”

R+T