Interesse in smart home daalt

De bekendheid van het smart home-concept groeit, van 51% in 2017, naar 60% in 2018, maar de interesse daalt. Volgens de meest recente gegevens van GfK, een gerenommeerde aanbieder van markt- en consumenteninformatie, is in 2018 ongeveer 49% van de Nederlandse consumenten geïnteresseerd in smart home. Dat is een afname ten opzichte van het vorig jaar toen nog 59% werd gemeten. Zo’n 30% van de mensen staat neutraal ten opzichte van smart home, wat mogelijkheden biedt voor fabrikanten om deze groep te overtuigen. Ten slotte beweert 21% geen interesse te hebben (dat was in 2017 nog 17%). De productcategorieën waarvoor consumenten nog de meeste interesse hebben, zijn slimme producten als verlichting, energie en beveiliging.

Voordelen en barrières om smart home-oplossingen aan te schaffen
De door Nederlandse consumenten meest genoemde voordelen van smart home-oplossingen blijven gemak (41%) en de mogelijkheid om energie te besparen (40%). Deze waardes liggen echter wel 6% en 5% lager dan vorig jaar. Wat verder belangrijk wordt gevonden, zijn voordelen zoals je apparaten van overal – ook van buitenshuis – kunnen bedienen (32%, een afname van 9% ten opzichte van het vorig jaar) en een verhoogd gevoel van veiligheid (wel toegenomen en in 2018 2% hoger dan het vorig jaar).

De kosten blijven de belangrijkste barrière om Smart Home-oplossingen aan te schaffen: 41% noemt dat argument. Dat is overigens lager dan in 2017: 51%. Overige barrières die belangrijker worden gevonden, betreffen zorgen over het hacken van apparaten en privacy. Die beide bezwaren worden door meer dan een derde van de consumenten genoemd. 20% van de consumenten geeft aan twijfels te hebben of smart home-oplossingen wel toegevoegde waarde bieden. Vorig jaar was dat nog18%.

“Om de dalende interesse tegen te gaan, zullen fabrikanten en retailers in hun marketing met een duidelijke boodschap moeten komen”, zegt Barbara Schouten, technologie-expert bij GfK. “Zorgen van Nederlandse consumenten over privacy en hacken zullen moeten worden weggenomen. Daarnaast moeten ze worden overtuigd van de toegevoegde waarde die smart homeproducten kunnen bieden.”

Over de GfK Smart Home Monitor
De Smart Home Monitor is voor de vierde keer op rij uitgevoerd door GfK, dit jaar voor het eerst in samenwerking met de Smart Home Society, een initiatief van brancheorganisatie Uneto VNI, Guilty People, GfK en BSH. In het onderzoek zijn de volgende thema’s aan bod gekomen: merkvoorkeur, abonnementsvormen, aankoopredenen, barrières, virtuele assistenten, hubs, installatie en toekomstverwachtingen.

Bron: www.gfk.com